Operatörstjänster

I dagens samhälle kommuniceras det allt mer över både telefoni, internet och genom video, det betyder att det är ett ökat behov av operatörstjänster. Nya organisationsutmaningar uppstår ständigt eftersom det allmänna produkt-, och tjänstemedvetandet är betydligt starkare och omfattande än vad det var för bara några år sedan. Vad gäller just operatörstjänster så är det inte helt ovanligt att personliga preferenser och erfarenheter speglar kommande val av operatör för företaget.

 

Vi gör en analys av ditt kommunikationsbehov

Vi på Accesit hjälper vi dig att ta fram rätt operatör för dina ändamål. Vi analyserar dina krav mot de marknadserbjudanden som finns att tillgå och jämför därefter dessa. I de allra flesta fall lyckas vi även sänka kostnaderna – ibland med några få procent och ibland med tiotals procent!

  • Vi hjälper dig med Internetanslutningaroch omfattande IP & VPN-lösningar.

  • Vi hjälper dig med upphandling hos operatörerna och jämför bra erbjudanden åt dig

  • Vi hjälper dig med att jämföra operatörsanslutningar för fasta växlar

  • Vi ger dig operatörssupport oavsett vilken operatör du använder

Vill du bli kontaktad?

Vi på Accesit är din personliga IT-partner som kan hjälpa dig med allt från telefoni, företagsväxlar och serverlösningar till IT-drift, mail och dokumenthantering.
Vi gör det enkelt för dig att driva företag genom att hålla koll på din IT.

 

Det är inte krångligt eller tidskrävande!

Genom att tillsammans med dig, eller med fullmakt från dig, tar vi fram fakturaunderlag på befintlig telefonilösning och sedan använder vi våra kalkylmallar. Då kan vi jämföra ditt befintliga upplägg mot hur nya olika erbjudanden står sig. Resultatet presenterar vi sedan i form av en tydlig och pedagogisk kostnadsjämförelse – helt utan kostnad!

Vårt motto är ”Kommunikation för bättre affärer” vilket grundas i att vi alltid har som målsättning att lära känna våra kunder och deras verksamhet. Med bakgrund till det och med informationen om att vi arbetar helt oberoende gentemot operatörerna, så kan vi säkerställa att du får en kundanpassad lösning helt efter dina önskemål och behov samtidigt som vi säkerställer att den blir så kostnadsmässigt optimerad som möjligt!

Vill du veta mer om våra Backup-lösningar?