Är du intresserad av en karriärförändring?

På Accesit är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med nya talanger.
Vill du, och har du förmågan att att leverera en overkligt bra kundupplevelse? Det spelar ingen roll om du är en stjärna på datorer och IT överlag, har en gedigen och framgångsrik säljbakgrund eller är helt ny i branschen. Grunden till en gemensam framgång bygger primärt på ditt engagemang och att du är full av energi, nyfiken på att lära dig mer, men framförallt att du verkligen har ett genuint intresse i det du jobbar med.

Lyhörda

Vi är lyhörda för behov och förändringar och överbrygger prestigefrågan som kan förekomma i vissa organisationer. Din röst har stor betydelse för vår gemensamma framgång!

Drivna

För att uppnå och bibehålla vår framgångsrika kultur är det viktigt att du ser på utveckling som något positivt vare sig det gäller små detaljer eller övergripande omstruktureringar. Förändringarna görs med baktanken att de ska inverka positivt på vår egna-, och på våra kunders gemensamma vardag!

Kundorienterade

Med ett gemensamt kundorienterad synsätt vet vi att vi alltid gör vårt yttersta för våra kunder.
Oavsett om det gäller ett samtal, ett mail eller ett möte så skapas alltid en personlig upplevelse på andra sidan och det är en stark målsättning att den upplevelsen ska vara positiv i alla avseenden!