Säker serverbackup

På en server finns oftast företagsinformation som kritisk, som e-post. program och viktiga filer. Tillsammans utgör serverns innehåll navet i företagets kommunikation och arbetsverktyg. Därför hjälper vi dig med säker serverbackup innan något tråkigt inträffar.

Med en säker backup av server kan du känna en mycket större trygghet vid expansioner men också om ni skulle råka ut för hackning och intrång. Vi gör all er serverbackup helt automatiskt och vi säkerställer att servern fortsätter vara tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

 • Alla backuper utförs dagligen för att minimera dataförlust

 • Ett enkelt sätt att säkra företagets viktiga data och information

 • Minska risken att bli av med data vid hackning och intrång

 • Välj själv hur mycket och vilken data du vill ta backup på

Vill du bli kontaktad?

Vi på Accesit är din personliga IT-partner som kan hjälpa dig med allt från telefoni, företagsväxlar och serverlösningar till IT-drift, mail och dokumenthantering.
Vi gör det enkelt för dig att driva företag genom att hålla koll på din IT.

 

  Hur går en backup till?

  • Fullständig backup – När du vill ta backup av all data som finns
  • Delbackup – Om du bara vill att vissa utvalda mappar ska säkerhetskopieras
  • Bitbackup – Den löpande backupen som endast sparar de filer som ändrats

  När den absolut första backupen någonsin ska tas, så görs en fullskalig säkerhetskopiering på samtlig angiven information. Du berättar vad du vill ha backup på – en komplett backup (hela servern inkl. program, inställningar och alla filer) eller en delbackup (ett utvalt antal mappar och filer).

  När den första avläsningen ska göras och om säkerhetskopieringen blir omfattande (en stor mängd filer eller stor mängd data) samt om företaget har en internetförbindelse som inte är tillräckligt snabb så kan vi säkerhetskopiera all data lokalt hos er genom en hårddisk och sedan därefter läsa in informationen i vår backupmiljö. Hårddisken är alltid er ägodel för att tydligt markera och säkerställa att informationen inte kommer obehöriga tillhanda.

  Under alla efterföljande dagar och tidpunkter, om annat inte är överenskommet tar vi, för att spara på er bandbredd, sedan endast backup på filer som förändrats – backup på så kallad bitnivå.

  Låt oss säkerställa ert företags servermiljö på ett tryggt och beprövat sätt.

  Vill du veta mer om våra Backup-lösningar?