ADSL & Fiber för företag

En pålitlig internetuppkoppling är en av de viktigaste delarna i företagets IT-infrastruktur. För de allra flesta organisationer sker mycket eller all kundhantering, ordermottagning, leveranser och intern kommunikation online. Du som företag är beroende av att kunna kommunicera med omvärlden, där kommer Accesit in i bilden. Vi hjälper till med ADSL & Fiber för företag. Den stora majoriteten av detta kommunikationsutbyte sker allt oftare via e-post och trots vikten av en pålitlig, stabil internetuppkoppling är det vanligt förekommande att samma förbindelse används år ut år in utan att varken konkurrensutsätta denna, eller se över nya möjligheter med ADSL & Fiber för företag.

Vi har uppmärksammat att man i de allra flesta en organisationerna inte förändrar detta då man inte vet vilken teknik eller leverantör man bör satsa på och om det finns några mervärden att förvänta sig. Vi på Accesit ser över företagets internetuppkoppling och skapar en möjlighet till att uppnå bättre villkor och förutsättningar. Det bästa för dig är att vi inte tar betalt för den här tjänsten. Det spelar ingen roll hur liten eller stor din organisation är, vi ser till både dina önskemål och behov och ställer krav på leverantörerna att specificera såväl lösning som kostnader och SLA (servicenivåavtal).

När vi ser över din internetuppkoppling gör vi både en övergripande och en detaljerad analys inom flera områden som du själv oftast inte tänker på. Vi analyserar arbetssätt, diskuterar framtidsplaner, lyssnar kring vilka programvaror du använder etc. Därefter undersöker vi med flera olika leverantörer vad gäller kostnader, leveranstider, avtalstider, SLA-tider (servicenivåer) och övriga villkor. När vi fått svar från de tillfrågade leverantörerna gällande ADSL & Fiber för företag går vi igenom allt på ett pedagogiskt vis, så att även den som kanske normalt sett inte arbetar aktivt med detta kan förstå allt som presenteras och därefter kan känna sig bekväm med att fatta det beslut som passar ditt företags behov bäst.

 • Vi sköter allt kontakt med din internetleverantör

 • Vi tar in all information om priser och villkor åt dig

 • Vi översätter krånglig information så att du lättare förstår den

 • Du får all information du behöver, på rätt sätt för att kunna ta beslut

Vill du bli kontaktad?

Vi på Accesit är din personliga IT-partner som kan hjälpa dig med allt från telefoni, företagsväxlar och serverlösningar till IT-drift, mail och dokumenthantering.
Vi gör det enkelt för dig att driva företag genom att hålla koll på din IT.

 

  Vi ansvarar för hela projekteringen

  • Vi sköter kontakten – Fullständig kontakt med vald leverantör
  • Installation och leverans – Vi ser till att installation och leverans anpassas till dag och tidpunkt som passar din verksamhet
  • Avslutar befintligt avtal – Vi ser till att avsluta den befintliga leverantörens avtal vid lämpligast tillfälle
  • Tilldelning av IP – Vi ser till att eventuella nya IP-adresser tilldelas rätt system, avdelning(ar) och personer.
  • Efterföljande ansvar – Efter implementation kan du antingen ha direktkontakt med vald leverantör eller genom oss. Vi står redo för att bistå er om tekniska diskussioner skulle behövas föras eller om ni har andra frågor som ni känner er osäkra inför att ställa direkt mot leverantören.