Vi hjälper företag och organisationer med sin IT-miljö

 

Vi hjälper företag och organisationer i blandade storlekar att uppnå smarta och driftsäkra IT-tjänster,
kostnadseffektiva telefonilösningar samt pålitliga skrivarlösningar och allt givetvis med en personlig support.

Med smarta lösningar inom IT, telefoni och skrivare slipper ni hålla reda på allt själv då vi gärna tar hand om helheten.
Med Accesit som helhetsleverantör minimeras mängden ärenden vilket inte bara kostnadseffektiviserar kontorsmiljön utan det underlättar kommunikationen för båda parter.
Dessutom blir det enkelt för er personal att de har samma kontaktuppgifter oavsett ärendetyp.

Låt oss vara er outsourcade IT-avdelning och  underlätta vardagen för er med allt från IT till telefoni och skrivare!