Kontakta Accesit
Kom i kontakt med oss!
Förbättra mobiltäckningen

Mobiltäckningen är på det stora hela väldigt god i Sverige, men det finns fortfarande platser där operatörernas nät inte riktigt når ända fram. Detta får särskilt stora konsekvenser för företag som är mer beroende än någonsin av mobiltelefonen. Risken med dålig täckning innebär att viktiga affärssamtal kan brytas (det kan vara avtalsdiskussioner, kundförfrågningar, initiala rekryteringssamtal etc.) vilket leder till ett försämrat varumärke samt uteblivna affärer och intäkter

Ett vanligt förekommande problem är att de nya tystare och energisnålare byggnaderna idag medför att signalstyrkan helt eller delvis avskärmas mot vad vi tidigare är vana vid.

Bättre långsiktig mobiltäckning till en tydlig månadskostnad!

Vi erbjuder företag och organisationer en komplett paketlösning av mobilförstärkare (även kallad repeaters). Vår paketlösning innefattar såväl förstudie, design, planering, projektering som implementation och tillgång till tekniskt underhåll av anläggningen.

Till en fast månadskostnad blir detta er helt egna repeaterlösning, som innehar alla nödvändiga tillstånd gentemot PTS.  Detta säkerställer att lösningen blir felfri, laglig och väl fungerande -precis som det är tänkt!

Genom att välja ett förstärkt inomhusbaserat mobilnät genom Accesit får ni följande fördelar:

  • Vi presenterar allt som ett färdigt paketpris till en tydlig månadskostnad som då innefattar både nödvändiga produkter och själva driftsättningen. Dessutom kan vi i efterhand hjälpa er med service och underhåll när så krävs.
  • Lösningen innebär garanterad täckning vart man än befinner sig på kontoret.
  • Vilket i sin tur skapar bättre talkvalitet
  • Högre säkerhet samt egna talkanaler (igen utanför kontoret kan använda er lösning)
  • Reducerar strålningen avsevärt (från ca 2W till 0,001W)
  • Möjlighet att förbättra mobilnätet för en specifik operatör, eller för flera operatörer, vilket höjer arbetskvalitén eftersom brutna samtal mer eller mindre är ett garanterat minne blott
  • Företagsanpassade produkter vilket innebär att det går produkterna går att bygga vidare på

Är du sugen på att veta mer, eller vill ha ett kostnadsförslag? Hör av dig redan idag!

Partners

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.