Kontakta Accesit
Kom i kontakt med oss!
Server på plats

I vissa organisationer kan det av goda skäl behövas en stark IT-kompetens in-house, utan att man för den sakens skull vill anställa en egen resurs för att drifta den interna miljön. Det kan t.ex. vara så att organisationen använder sig av en typ av maskiner vars programvara behöver köras på en lokal server eller att organisationen använder sig av speciella programvaror där leveransen av programvaran som tjänst inte blir bra o.s.v.

Ibland blir det därför mer naturligt och logiskt att fortsätta drifta en eller flera servrar lokalt på kontoret.
Dock inte sagt att organisationen enkom behöver finna sig i det utfallet, utan det går att göra en ”semi-outsourcing” om fördelarna pekar på detta.


Vår primära målsättning är inte att ersätta er IT-avdelning utan att komplettera och stötta denna i önskade frågor och därmed agera bollplank och extra resurs när så behövs-oavsett om det berör vanliga driftfrågor eller mer komplexa miljöförändringar.
Är det så att IT-kompetensen INTE finns inom organisationen så kan vi givetvis ta ansvar för er lösning på plats. Även om vi har färdiga paketerbjudanden i grunden så blir det i slutändan ändå vissa justeringar för att ni som kund ska få precis det ni efterfrågar och är i behov av och det är vi långt ifrån främmande att ta fram.

Oavsett karaktär så kan ni som kund erhålla vår kompetens och tillgänglighet genom 3 olika alternativ.

Olika alternativ för fortlöpande drift inkl. användarsupport

  • Löpande timdebitering – När ni endast vill ha hjälp vid specifika och få tillfällen per år.
  • Driftavtal – Ett skräddarsytt avtal som bl.a. baseras på era mjuk-, och hårdvaror och där man då bestämmer ett antal timmar och tillfällen varje månad som vi ska närvara).
  • Timbanksavtal – Kort och gott en blandning av löpande och driftavtal. Det kan så att ni tror er behöva sporadisk hjälp, men där ni inte vet i vilken omfattning, då är Accesit timbanksavtal den perfekta lösningen.

Behöver du hjälp med konfiguration av en ny server, hjälp att installera/ominstallera servern och/eller hjälp med löpande drift för att säkerställa att er organisations IT alltid är tillgänglig?
Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte till vad som skulle kunna bli den mest värdefulla kontakten ni tagit. Vi är mer än lyhörda för era tankar, utmaningar och målsättningar!

Kontakta oss idag!

Partners

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.