Kontakta Accesit
Kom i kontakt med oss!
Internetförbindelser

För de allra flesta organisationer är en pålitlig internetförbindelse oerhört viktig eftersom mycket kundhantering, ordermottagning, leveranser, intern kommunikation etc. är beroende av att kunna kommunicera med omvärlden. Den stora majoriteten av detta kommunikationsutbyte sker nämligen allt oftare via e-post. Trots vikten av en pålitlig, stabil internetförbindelse är det vanligt förekommande att samma förbindelse används år ut år in utan att varken konkurrensutsätta denna, eller se över nya möjligheter.

Vi har uppmärksammat att man i de allra flesta en organisationerna vi varit i kontakt med, att man inte förändrar detta då man inte vet vilken teknik eller leverantör man bör satsa på och om det finns några mervärden att förvänta sig.

Vår översyn av internetförbindelser skapar en möjlighet till att uppnå bättre villkor och förutsättningar - och tjänsten är helt kostnadsfri! Det spelar ingen roll hur liten eller stor er organisation är, vi ser till både era önskemål och behov om ställer krav på leverantörerna att specificera såväl lösning som kostnader och SLA (serviceniåvavtal).

Så här ser vår process ut som ligger till grund för hur vi skapar bra kort,- och långsiktiga IT-förutsättningar!

  • När vi ser över er internetaccess gör vi såväl en övergripande, som detaljerad analys inom flera områden (som man kanske själv oftast heller inte tänker på). Vi tittar till arbetssätt, diskuterar framtidsplaner, lyssnar kring vilka programvaror ni använder föetc.
  • Därefter undersöker vi med flera olika leverantörer vad gäller kostnader, leveranstider, avtalstider, SLA-tider (servicenivåer) övriga villkor etc.
  • När vi sedan fått svar från de tillfrågade leverantörerna går vi igenom allt på ett pedagogiskt vis, så att även den som kanske normalt sett inte arbetar aktivt med detta, även kan förstå allt som presenteras och därefter kan känna sig bekväm med att fatta det beslut som passar era behov bäst och som ni känner er tryggast med!

Därefter kan ni luta er tillbaka då vi ansvarar för hela projekteringen vilket innefattar såväl:

  • Fullständig kontakt med vald leverantör.
  • Att se till att installation och leverans anpassas till dag och tidpunkt som passar er verksamhet.
  • Att avsluta den befintliga leverantörens avtal (om annan leverantör valts) vid lämpligast tillfälle, både sett ur ett ekonomiskt och ett tekniskt perspektiv. Självklart ser vi även till att det då nya avtalet rent kostnadsmässigt påbörjas vid bästa tänkbara tillfälle för minimera/eliminera eventuella dubbla kostnader (som annars är vanligt förekommande).
  • Se till att eventuella nya IP-adresser tilldelas rätt system, avdelning(ar) och personer.
  • Efterföljande ansvar – Efter implementation kan ni antingen ha direktkontakt med vald leverantör eller genom oss. Vi står redo för att bistå er om tekniska diskussioner skulle behövas föras eller om ni har andra frågor som ni känner er osäkra inför att ställa direkt mot leverantören.

Använd formuläret för att kontakta oss för att erhålla mer information och/eller för att boka tid för en kostnadsfri översyn!

De vi samarbetar med följande internetleverantörer: