Kontakta Accesit
Kom i kontakt med oss!
Gemensam filstruktur

Vi kombinerar backup, fil-lagring och dokumentdelning i ETT verktyg

Fil-lagring förekommer i alla former av organisationer eftersom bl.a. kund-, och leverantörsinformation, prislistor, offerter, anställningsinformation, avtal m.m. behöver sparas och lätt kunna hittas när behov påkallas. Därför är det vanligt att man har en gemensam lagringsplats på en server eller en gemensam hårddisk lokalt på kontoret.

Några av de vanligare problemen med detta är att alla medarbetare ofta har samma behörighet till alla mappar och filer, vilket gör att vissa personer därför väljer att lagra information på sin egen dator -trots att det är PRECIS det man vill komma ifrån p.g.a. säkerhetsrisken som detta innebär.

En gemensam lagringsplats innebär även att det behöver finnas en möjlighet att ångra händelser såsom om en användare råkar ta bort en fil, ändra innehållet i en fil utan att spara den som en ny version etc.
När sådana situationer inträffar behöver en återställning göras vilket oftast samtidigt påverkar mer än bara den eller de filker som var tänkt.

Utöver alla dessa faktorer behöver informationen inte bara lagras och hållas säker, utan måste allt oftare även tillgängliggöras så att den är nåbar såväl på kontoret, som utanför kontoret.

Accesits gemensamma filstruktur skapar dokumentkontroll

På Accesit arbetar våra egna tekniker med att ta fram lösningar för att ligga i framkant. Vi har inte bara en mycket välbeprövad programvara som kombinerar backupfunktioner (manuell /semi/ helautomatisk), med en gemensam fillagringsyta som ni dessuom kan dela mellan såväl interna medarbetare som externa partners.  Mer information om tjänsten finner du nedan!

  • Arbeta vart du vill med dokumenttillgänglighet 24/7/365 - Lösningen är byggd för att skapa tillgänglighet! Filerna når ni enkelt lokalt på datorn, via webben eller via mobilapp (för såväl Windows, iOS & Android).
  • Inte bara gemensam fillagring utan även en personlig fillagring Det är viktigt med en gemsam lagringsyta i ett företag, men vi vågar påstår att det är ännu viktigare med att varje användare även får en egen och privat mapp där de kan spara information som de inte vill dela med sig i steg 1. Genom att skapa den möjligheten försvinner anledningen att spara filer lokalt på den egna datorn samtidigt som personen kan nå dessa vart man än är. När personen önskar dela med sig av önskade filer, kan denne enkelt göra så ner på individnivå!
  • Arbeta tillsammans - Bygg grupper med medlemmar både inom och utom ert företag och arbeta tillsammans i avgränsade projekt. Dela filer inom teamet och låt medlemmarna göra löpande uppdateringar. Medlemmarna i teamet kan även kommentera andras inlägg och filer på ett sätt som liknar hur man kommenterar något i socaila medier ex. Facebook. En användare i teamet kan äve lägga till en fil och en annan kan uppdatera den med mer information och kommentarer. Självklart går det även bra för externa personer att lägga till information i projektmappen vilket gör att mappen verkligen blir en projektmapp för alla inblandande! När projektet sedan är slut, kan behörigheten för externa medarbetare enkelt återkallas.
  • Flexibel lagring – Vi anser att en bra filstruktur grundas på ska ha ett väl tilltaget lagringsutrymme. Att behöva ta bort filer (som kan vara bra att ha kvar), p.g.a. att lagrinsutrymmet börjar sina är inte förenligt med detta. Med hela 1 000GB att dela på för organisationen (med möjlighet till utökning när behov uppstår) och där det totala utrymmet kan delas in ett visst storleksutrymme per användare vilket gör att lösningen kommer till maximal användning!
  • Säkerhetskopiering (backup manuellt, semiautomatiskt eller helautomatiskt) Med den inbyggda säkerhetskopieringstjänsten behöver får ni inte bara en 3-i-1 tjänst som skapar både trygghet och medarbetarnöjdhet enligt tidigare punkter. Det möjliggör även att på klientnivå (per dator/mobil etc.) bestämma hur en säkerhetskopiering ska ske. Manuellt genom att användaren startar denna (normalt inte rekommenderbart), semiautomatiskt (ex. specifik tillfälle på dagen) eller helautomatiskt (så fort en fil blivit förändrad och sparad).

Sammanfattning av Accesit filstruktur

  • Backup - Säkerhetskopierar filer manuellt, semiautomatiskt (vid angivet tillfälle) eller helautomatiskt (varje gång en fil sparas sker en direktsäkerhetskopiering) från önskade mappar. Därtill finns möjlighet att återställa filer 6månader tillbaka i tiden
  • Rättighetsbaserad fillagring utan lagringsbegräsningar. Varje användare kan alltså få ett individanpassat lagringsutrymme och tillgång till de filer och mappar dennes roll kräver. Därtill får varje individ en egen personlig mapp som endast denne kan nå.
  • Omfattande tillgänglighet - Tillgång till dokument varifrån man än befinner sig via både dator, online och mobilapp.
  • Rättighetsbaserad dokumentdelning med önskade personer såväl innanför som utanför organisationen.