Kontakta Accesit
Kom i kontakt med oss!
Säker backup av server

Företagsinformation är kritisk och på en server återfinns generellt sett alltifrån program till viktiga filer som tillsammans allt som oftast utgör navet i företagets kommunikation och arbetsverktyg.

Faktum är att lagringsföretaget Seagate gjort studier som visar på att en nedtid på servrar ofta blir affärskritiska. 62 % av företag som förlorat viktig data gick i konkurs inom 6 månader samtidigt som 72 % av företag som genomlidit omfattade och kritiska dataförluster gick i konkurs inom 24 månader. Även om dessa siffror avser amerikanska marknaden så signalerar de ett tydligt budskap.

En säker serverbackup är kritisk för företagets fortsatta överlevnad och framförallt vid påtänkta expansiosplaner. Vi säkerhetskopierar all er önskade information helt automatiskt. För att säkerställa att servern fortsätter vara tillgänglig 7/24/365 är det kritiskt att säkerhetskopiera den. Backup (säkerhetskopiering) går att utföra på många olika sätt, genom många olika lösningar.

De två enskilt viktigaste punkterna vad gäller säkerhetskopiering är dock att:

  • Att backupen faktiskt utförs dagligen.
  • Att er backup den lagras i mer än ett exemplar.

När ni väljer oss på Accesit till att ansvara för backup av er servermiljö får ni en trygg och säkerställd backup som sker automatiskt genom att vi installerar en programvara på er server som krypterar och skickar er data till vår backupmiljö.

Hur går en backup till?

När den absolut första backupen ska tas, så görs en fullskalig säkerhetskopiering på ALL angiven information. D.v.s. ni påtalar vad ni vill ha backup på, ex. en komplett backup (hela servern inkl. program, inställningar samt alla typer av filer) eller den delbackup (ett selekterat antal mappar och filer för säkerhetskopiering).

När den första avläsningen ska göras och om säkerhetskopieringen blir omfattande (d.v.s. en stor mängd filer och/eller stor mängd data) samt om företaget har en internetförbindelse som inte är så snabb, kan vi säkerhetskopiera allting lokalt hos er (genom en hårddisk) och sedan läsa in informationen lokalt i vår backupmiljö. Hårddisken är sedan er ägodom för att tydligt markera och säkerställa att informationen inte kommer obehöriga tillhanda

Under alla efterföljande dagar och tidpunkter, om annat inte är överenskommet tar vi, för att spara på er bandbredd, sedan endast backup på filer som förändrats, d.v.s.  backup på s.k bitnivå.

Låt oss säkerställa ert företags servermiljö på ett tryggt och beprövat sätt.
Kontakta oss idag för mer teknisk information och/eller för gällande prisnivåer.

Partners

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.