Kontakta Accesit
Kom i kontakt med oss!
Multifunktionsskrivare

Idag ser vi att antalet utskrifter faktiskt ökar och inte minskar -trots att avsikten allt som oftast är att gå  mot det papperslösa samhället. Anledningen till detta beror på att avtal , offerter, fakturor, bokföring, marknadsmaterial, utbildningsmaterial och även vanliga mail allt oftare skrivs ut. Dels för att information upplevs lättare gå igenom på papper än på skärmen, samtidigt som det blir avslappnande att låta ögonen vila på ett papper istället för skärmen.

 


Konsekvensen med fler utskrifter blir allt högre kostnader eftersom den utskriftsmiljö som valdes för nåt eller några år sen inte längre blir lika ekonomiskt fördelaktig då den inte är dimensionerad därefter.

Viktiga delar att ta hänsyn till är att:

  • Varje multifunktionsskrivare har en rekommenderad månatlig volym som ska följas. Om utskriftsantalet överstiger denna så innebär det att maskinen får arbeta hårdare än vad den är gjord för, varpå maskindelar slits hårdare som i sin tur leder till ett ökat antal pappersstopp. Ett ökat antal pappersstopp leder som bekant till en irriterad och oproduktiv organisation…
  • Med ett ökat utskriftsbehov föreligger stor risk för att den multifunktionsskrivaren man tidigare valde inte är dimensionerad för förändring för att kunna tillgodose alla olika anställdas behov. Alltifrån att både kunna skriva ut på riktigt tjocka papper, till att kunna göra vikta häften eller bara en så enkel sak som att kunna skriva ut stora dokument utan papperstrassel.
  • Med fler utskrifter uppstår högre rörliga kostnader (eftersom serviceavtalskostnaden debiteras per sida). En ökad utskriftsvolym innebär samtidigt fler felutskrifter (spillutskrifter) som i sin tur också genererar en högre kostnad.

Våra skrivarlösningar tillgodoser både funktionskrav och har god möjlighet att sänka kostnaderna!

  • Vill ni att era utskrifter och kopior ska se ut som de gör på datorskärmen?
  • Att användningen vid skrivaren ska vara enklare än någonsin?
  • Att era multifunktionsskrivare ska vara så pålitliga att service snarare är något som sker inplanerat än akut och reaktivt?
  • Ha en pålitlig, ansvarstagande och långsiktig leverantör som inte bara fokuserar på sin egen maskinleverans utan även kan hjälpa till att ansvar och felsöka om andra tekniska delar felar?
  • Bra ägandekostnader (TCO, total cost of ownership) där såväl grundkostnader som löpande kostnader tas i beaktan

Vi hjälper vi er att utvärdera er befintliga kontorsmiljö vad gäller både funktioner och kostnader.
Med vår TCO-kalkyl får ni svart på vitt, reda på vilka kostnader er befintliga miljö verkligen medför och vila åtgärdsförslag som finns att göra!

Partners

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.